มก.พระราชทานปริญญาบัตรตามกำหนดการเดิม

เมื่อวันที่ 14 ต.ค.59 นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการของ มก. ในความว่า ตามที่มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น

ชวนเยาวชนร่วมทำหนังสั้นเรื่อง `เหล้า` ส่งประกวด

สสส.ผนึกภาคีเครือข่าย ชวนนร.นิสิต นศ.ร่วมส่งผลงานประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” ตั้งแต่บัดนี้-15 พ.ย.นี้ วันที่ 22 ก.ย. 59 ที่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” ภายใต้โครงการปิ้งส์ โดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานควบคุมแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สมาคมผู้กำกับแห่งประเทศไทย สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และมูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน จัดขึ้นเพื่อหวังใช้เป็นสื่อรณรงค์ให้กลุ่มนักดื่มมีความรู้ ความเข้าใจถึงอันตรายและโทษที่เกิดขึ้นเพราะการดื่ม

เสาอินทขิลหรือเสาหลักเมือง

สักการะ “เสาอินทขิล” หรือเสาหลักเมืองที่ถูกสร้างขึ้นมา เมื่อครั้งพ่อขุนเม็งรายมหาราชจะสถาปนาเมืองเชียงใหม่ ในช่วงประมาณปี พ.ศ.1839 โดยตั้งแต่แรกเริ่มนั้น เสาอินทขิลได้ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารของวัดอินทขีลสะดือเมือง หรือวัดสะดือเมือง ต่อมาประมาณปี พ.ศ.2343 พระเจ้ากาวิละซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในสมัยนั้น ได้ร่วมมือกับกองทัพของพระเจ้าตากสินมหาราช ทำการขับไล่พม่าออกจากดินแดนล้านนาได้สำเร็จ

7 สิ่งที่ไม่ควรทำ ถ้าไม่อยากให้ลูกติดเกม

ปัจจุบันเด็กกับคอมพิวเตอร์และการเล่นเกมดูจะเป็นของคู่กันที่นับวันจะแยกกันยาก ปัญหานี้พ่อแม่หรือผู้ปกครองสามารถช่วยแก้ไขได้ ด้วยการไม่ทำสิ่งเหล่านี้ ไม่ตั้งกติกาก่อนซื้ออุปกรณ์เล่นเกมให้ การที่ผู้ปกครองซื้ออุปกรณ์เล่นเกมให้ลูก โดยไม่ได้มีการตั้งกติกาการเล่นเอาไว้ก่อนล่วงหน้า เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง ผู้ปกครองควรมีการสร้างกติการ่วมกันกับเด็กก่อนว่า เด็กสามารถเล่นเกมได้วันไหนบ้าง เวลาไหนบ้าง เล่นได้ครั้งละไม่เกินกี่ชั่วโมง ตั้งแต่เวลาใดถึงเวลาใด ก่อนจะเล่นจะต้องรับผิดชอบทำการบ้านให้เสร็จเรียบร้อยก่อน หากไม่รักษากติกาจะต้องถูกทำโทษอย่างไร (แนะนำให้ใช้วิธีงดเกม หรือลดเวลาในการเล่นเกมลง) จะเป็นการยากมากที่จะมาตั้งกติกากันภายหลัง หลังจากที่ปัญหาเกิดขึ้นแล้ว